Izgradnja objekta, bilo da se radi o stambenoj, porodičnoj kući ili poslovnoj zgradi, predstavlja investiciju i zahtijeva dosta planiranja. Odabir tipa objekta, njegove namjene i projekta, odluke su koje donosi investitor u skladu sa svojim željama, planovima i naravno mogućnostima, najčešće uz pomoć arhitekte.

Međutim, to je samo početak dugotrajnog procesa projektovanja, izgradnje i na kraju opremanja objekta. Prije svega moramo naglasiti da je gradnja objekata regulisana zakonskim propisima i od svakog investitora, fizičkog ili pravnog lica, zahtijeva poštivanje procedura i prikupljanje potrebnih dozvola za gradnju i upotrebu objekta. Neke dozvole moraju se dobiti prije početka izgradnje objekta, a neke i nakon završetka gradnje koji potvrđuju da je objekat izgrađen u skladu sa zakonskim okvirima.

Dozvole je potrebno prikupiti ne samo za izgradnju objekta već i za ostale vrste građevinskih radova na postojećim objektima, poput nadogradnje, proširenja, rekonstrukcije, promjene namjene objekta i drugih naknadnih radova. Proces prikupljanja svih neophodnih dozvola za gradnju i upotrebu objekta jeste kompleksan, zahtijeva određena novčana sredstva i svakako vrijeme, ali je neizbježan u legalnoj izgradnji. Šta sve podrazumijeva ovaj proces i
koje dozvole trebate možete pročitati u nastavku

Proces izgradnje objekta

Prvi korak jeste svakako da odredite budžet i odaberete stručna lica koja vam mogu pomoći da odaberete pravi projekat za vaše potrebe. Ukoliko već imate projekat, a treba vam savjet arhitekte, tehnička pomoć ili proračun potrebnih količina Ytong materijala, predlažemo vam naš besplatni servis.

Nakon što ste odabrali projekat, dužni ste započeti proces prikupljanja dozvola, koji se odvija u tri faze.

I faza – Urbanistička saglasnost

Urbanistička saglasnost je upravni akt koji izdaje nadležni organ, a kojim se prvenstveno provjerava da li je na lokaciji moguća gradnja. Također, ova saglasnost definiše preduslove za projektovanje objekta, utvrđuje lokaciju objekta i tačke za priključen je na infrastrukturu (struja, voda, plin). Zahtjev za urbanističku saglasnost mora sadržavati osnovne dokumente propisane zakonom, poput izvoda iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, idejnog rješenja i ostalih dokumenata propisanih zakonom. Nakon predavanja zahtjeva, organ

uprave ima rok od 15 dana za rješavanje po uredno podnesenom zahtjevu.

Urbanistička saglasnost važi godinu dana od dana njene pravosnažnosti i u tom periodu mora se podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. Izuzetno, nakon određenih provjera, važenje dozvole može se produžiti za još jednu godinu.

 

II faza – Građevinska dozvola

Odobrenje za građenje je također upravni akt kojeg izdaje nadležni organ na osnovu urbanističke saglasnosti, i predstavlja ovlaštenje za početak radova. Zakon jasno definiše svu potrebnu dokumentaciju koju je potrebno podnijeti uz zahtjev za donošenje odobrenja.

Za razliku od prethodne dozvole, rok za rješavanje ovog zahtjeva je 30 dana. U tom periodu urbanista pregleda projekat i dostavljene dokaze, te utvrđuje da li glavni projekat u potpunosti odgovara izdatoj urbanističkoj saglasnosti.

Također, provjeravaju se imovinski odnosi, te se obračunava građevinska renta. Slično kao kod prethodne dozvole, rok važenja ove dozvole je također godinu dana tokom kojih se mora početi sa gradnjom objekta. Važenje dozvole može se produžiti najviše za još jednu godinu.

 

III faza – Upotrebna dozvola

Nakon prikupljanja prve dvije dozvole, slijedi izgradnja objekta u skladu sa odobrenim projektom.

Po završetku izgradnje objekta, da bi se izvršio upis vlasništva nad objektom u zemljišno-knjižni registar potrebno je dobiti upotrebnu dozvolu.

Ova dozvola je rješenje koje izdaje upravni organ a kojim se zapravo potvrđuje da je objekat izgrađen u skladu sa propisima, da je pogodan i siguran za stanovanje, te da se može upisati u registar zemljišne knjige.

Rok važenja ove dozvole je neograničen

Ko izdaje dozvole?

U Bosni i Hercegovini zahtjev za izdavanje dozvole se u većini slučajeva podnosi na nivou opštine gdje planirate izgradnju objekta. U izuzetnim slučajevima dozvole izdaju drugi nivoi vlasti, no prvi korak je svakako opština, gdje vam službenici mogu dati sve upute.

Kao odgovor na pitanje da li pribavljanje potrebnih dozvola ima alternativu, možemo naglasiti dvije stvari. Prvo, građenje bez dozvola smatra se krivičnim djelom, a za prekršaje zakonskih propisa predviđene su različite novčane kazne. I drugo, ne manje važno jeste da bez dozvola ne možete upisati vlasništvo nad objektom.

I na kraju, bilo da gradite novi poslovni objekat ili nadograđujete postojeći porodični dom, naši stručnjaci će vam pomoći da odaberete sistem gradnje koji predstavlja osnovu za efikasna i visoko vrijedna rješenja u gradnji, i vaš objekat čini kvalitetnim i sigurnim.